Databehandlig

Persondatapolitik for ansøgere

Heinemann’s Persondatapolitik for ansøgere

I forbindelse med at du har ansøgt om en stilling i Gebr. Heinemann Retail ApS med arbejdssted: Gebr. Heinemann Retails butikker i Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup, benævnt ”Heinemann”, er det nødvendigt for Heinemann at indsamle og behandle personoplysninger om dig, både digitalt og manuelt. Heinemann er i den forbindelse ansvarlig (såkaldt dataansvarlig) for behandlingen af dine personoplysninger.

Disse personoplysninger behandler Heinemann om dig i forlængelse af ansættelsesforløb:

De personoplysninger, som Heinemann indsamler og behandler om dig i forbindelse med din ansøgning, er de oplysninger som er relevante for ansættelsesprocessen, bl.a. nedenstående oplysninger, samt øvrige oplysninger, som du overdrager til Heinemann:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Uddannelse
 • Erhvervserfaring
 • Ansøgning
 • CV
 • Evt. andre dokumenter, du vælger at vedlægge din ansøgning
 • Evt. foto

Heinemann kan også indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere mv.. Dette vil dog kun ske efter nærmere aftale med dig og på baggrund af dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Heinemann behandler normalt ingen følsomme oplysninger om dig som led i et ansættelsesforløb.

Formål med Heinemann’s behandling af dine personoplysninger:

Formålene med Heinemann’s indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

 • At vurdere om Heinemann finder dig egnet til den stilling, du har søgt
 • At dokumentere vores overvejelser i forbindelse med vurderingen
 • At vurdere din videre udvikling i forhold til eksisterende og fremtidige ansættelsesmuligheder i Heinemann

Heinemann har en legitim interesse i at behandle de oplysninger, som du giver i forbindelse med et ansættelsesforløb for at kunne vurdere, om du vil blive tilbudt en ansættelse og dokumentere vores overvejelser under forløbet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du samtykker i, at Heinemann indhenter oplysninger fra tidligere arbejdsgivere eller andre referencer, vil Heinemann’s behandling af disse oplysninger også være baseret på dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet i forbindelse med et ansættelsesforløb, skal du kontakte HR@heinemann-retail.dk.

Videregives dine personoplysninger?

Heinemann videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter foruden koncernforbundne virksomheder og vores systemleverandører. Ved videregivelse til systemleverandører er Heinemann dataansvarlig og systemleverandørerne databehandler, og der er udarbejdet databehandleraftaler mellem os og vores systemleverandører, som sikrer, at systemleverandørerne kun behandler dine personoplysninger efter instruks fra Heinemann. Vores systemleverandører må ikke anvende dine personoplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Heinemann anvender kun personlighedsanalyser, der udbydes af professionelle udbydere. Heinemann har altid ejendomsretten til dine personoplysninger afgivet i forbindelse med dit ansættelsesforløb, og såfremt du beder os om at slette eller berigtige dine personoplysninger, vil dette også omfatte sletning eller rettelse af de oplysninger, som er registreret hos vores systemleverandører på baggrund af den/de analyser, du har deltaget i. 

 Hvor længe opbevarer Heinemann dine personoplysninger?

Såfremt du ikke bliver ansat i Heinemann, opbevarer Heinemann dine personoplysninger i op til 6 måneder fra afgivelsen for at kunne dokumentere forløbet og vores interne overvejelser.

Bliver du ansat i Heinemann, vil Heinemann opbevare dine personoplysninger så længe ansættelsesforholdet består og i en periode på op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor ansættelsesforholdet er ophørt af hensyn til forældelsesregler og opbevaringskravene i bogføringslovens kapitel 5.

Sikkerhed

Heinemann har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse, og disse medarbejdere er instrueret i, hvordan persondata skal omgås på sikker og fortrolig vis.

 Gebr. Heinemann Retail Aps oplysning om dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, Heinemann behandler om dig, herunder hvilket formål behandlingen vedrører, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har også ret til at bede om berigtigelse, blokering samt i visse tilfælde sletning af personoplysningerne, hvis de f.eks. er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at Heinemann kan overholde sine retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Heinemann ikke forpligtet til at slette dine oplysninger. Du har endvidere ret til at modtage kopi af dine personoplysninger, som du selv har givet til Heinemann, i et struktureret og almindelige anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis du vil gøre brug af en af dine rettigheder, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Såfremt du ønsker at benytte dig af ovennævnte muligheder, kan du kontakte  Gebr. Heinemann Retail ApS på: j_elmelund@heinemann-retail.dk

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger

Gebr. Heinemann Retail ApS, cvr. nr. 29605556, Vestvej 1, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup er dataansvarlig for dine personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål til Heinemann’s behandling af dine oplysninger eller ønsker du at gøre brug af en af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til Heinemann’s HR på HR@heinemann-retail.dk. Kontaktperson: Maria Larsen

Powered by Emply